Konjugation von pomoći

 • Präsens von „pomoći“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pomognem pomognem pomognem
  ti pomogneš pomogneš pomogneš
  on/ona/ono pomogne pomogne pomogne
  mi pomognemo pomognemo pomognemo
  vi pomognete pomognete pomognete
  oni/one/ona pomognu pomognu pomognu
 • Perfekt von „pomoći“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pomogao sam pomogla -
  ti si pomogao si pomogla -
  on/ona/ono je pomogao je pomogla je pomoglo
  mi smo pomogli smo pomogle -
  vi ste pomogli ste pomogle -
  oni/one/ona su pomogli su pomogle su pomogla