Deutsch - Kroatisch Übersetzung für versprengen

deutsch kroatisch
versprengen Verb razbiti
versprengen Verb tjerati
versprengen Verb potjerati
versprengen Verb rastjerati

3 Beispielsätze gefunden

deutsch kroatisch
versprengen Verb razbiti
die feindlichen Verbände versprengen razbiti neprijateljske postrojbe
versprengte Soldaten razbijena vojska
versprengen Verb rastjerati
der Wolf versprengte die Herde vuk je rastjerao stado