Steigerung von einig

  • Steigerung von „einig“

    Positiv einig
    Komparativ
    Superlativ